Аудіовізуальні комплекси

Пов­ний спектр послуг осна­ще­н­ня муль­ти­ме­дій­ним обла­дна­н­ням кон­фе­ренц-залів, пере­го­вор­них кім­нат, кабі­не­тів керівників.

Вклю­чає:

  • під­си­сте­му від­обра­же­н­ня інформації;
  • під­си­сте­му звукопідсилення;
  • під­си­сте­му відеоконференцзв’язку;
  • під­си­сте­му інте­гро­ва­но­го управління.