Послуги

Впровадження

Стадія впровадження є заключною стадією будь-якого проекту. Саме на цій стадії й проявляються всі особливості попередніх етапів. Проте потрібно розуміти, що поточна складність IT вимагає дуже високої кваліфікації інженерів із впровадження, досвід і знання яких дозволять забезпечити ефективне використання технологій. Саме тому будь-який системний інтегратор — це насамперед кваліфікований персонал, навчанню якого приділяють усе більше уваги виробники, клієнти та інтегратори, а також його сертифікації.

Для того щоб гарантувати повну відповідність впроваджень розробкам і отримати максимальний ефект від використання інноваційних технологій, потрібен досвід впровадження, який інтегратор має можливість отримати на різних проектах.

Послуги нашої компанії із впровадження інновацій охоплюють весь спектр сервісів, зокрема планування, встановлення, налаштування, підтримку після впровадження, а також додаткові завдання за запитом клієнта. Якість послуг, що надаються, гарантується наявністю сертифікацій від виробників і високими компетенціями інженерного складу.